Програми и проекти
Cisco мрежова академия Интегра®

Представяме ви
Българска Асоциация на Мрежовите Академии - БАМА.

Общност за Сократически диалог в България

Алианс за екология и чужди езици


Заслужен успех за студентите на локална академия “ИНТЕГРА”® Сертификат за регистриране на Интегра® Мрежова Академия


      Сдружение “Интегра”® е сред учредителите на новата асоциация БАМА - Българската Асоциация на Мрежовите Академии http://www.bana-bg.org/, основана през м. март 2006г. Тя представлява нестопанска организация, с основна цел да защитава правата и интересите на всички участващи в нея академии, координиране на дейността им, стимулиране обучението по информационни и комуникационни технологии в България, оказване подкрепа на настоящи и бивши студенти в CISCO http://www.cisco.com.

      За постигане на своите цели, Асоциацията се установи като главно звено за свръзка на CISCO академиите в България, публикува информационни бюлетини за членовете, има и специализиран уеб сайт и портал за търсене и предлагане на работа. БАМА доставя информация на академиите за нови продукти и услуги, предлагани от CISCO, като работи съвместно с Българското Правителство и неправителствени организации, хармонизира учебната програма и координира дейността на CISCO академиите. Тя има и Център за телефонни консултации. Асоциацията рекламира програмите за обучение и самите академии в България, предоставя информация за регионални и локални академии (адрес, телефони за контакт, учебна програма, цени, т.н.), оказва съдействие на студенти от CISCO за намиране на престижна работа в областта на Информационните и комуникационните технологии както в България, така и в чужбина, инициира програма “Кариери” за студенти на академиите. Скоро ще бъде създадена и мрежа с база-данни за всички бивши и настоящи студенти, ще се организират конференции, семинари, стажове и т.н.