Програми и проекти
Cisco мрежова академия Интегра®

Представяме ви
Българска Асоциация на Мрежовите Академии - БАМА.

Общност за Сократически диалог в България

Алианс за екология и чужди езици


Заслужен успех за студентите на локална академия “ИНТЕГРА”® Сертификат за регистриране на Интегра® Мрежова Академия

      Локална Cisco мрежова академия “Интегра”® успешно работи от м. октомври 2005г. в гр.Свищов. Обучението на мрежови специалисти с Cisco оборудване протича в четири модула на курсовете CCNA Exploration, след приключване на които желаещите могат да се явят на изпит за получаване на международно признатия сертификат CCNA – Cisco Certified Network Associate.

      Cisco Systems, Inc. е лидер в световното производство на компютърно мрежово оборудване, което се използва от най-наложилите се на пазара Интернет доставчици и телекомуникационни компании, затова нейните специалисти са изключително търсени.

      Повече информация за курсовете по CCNA може да намерите на сайта на BAMA - Българската асоциация на мрежовите академии.

      Формата и времето на провеждане на курса, мястото и цените се уточняват след събиране на групите. Възможни са различни варианти на провеждане. Оптимален брой участници – 6-10 човека. Допускат се индивидуални курсове за отделни лица, както и дистанционно обучение с възможност за периодични консултации с преподавателя. Използва се лаборатория с маркови рутери и управляеми суичове. Търсят се различни нетрадиционни методи на преподаване, допълнителни тестове, практически занятия.

      За организирани групи занятията могат да се провеждат в сградата на Държавна търговска гимназия - гр.Свищов.

      Академия "Интегра Джуниър" предоставя преференциални условия за обучение на ученици от ДТГ.

      Кратка презентация за миналото и настоящето на град Свищов и Търговската гимназия вижте тук. (pps файл - 30.5 МВ)

      Лекциите се водят от (Cisco CCNA сертифициран преподавател, действащ инструктор) и Теодора СпасоваCCNA-Intro, педагог.

      Повече информация ще получите на:

http://cisco.netacad.net/cnams/locators/LocatorMain.jsp Search word:Integra

http://www.cisco.com/global/BG/edu/edu_home.shtml