Програми и проекти
Cisco мрежова академия Интегра®

Представяме ви
Българска Асоциация на Мрежовите Академии - БАМА.

Общност за Сократически диалог в България

Алианс за екология и чужди езици


ОБЩНОСТ ЗА СОКРАТИЧЕСКИ ДИАЛОГ В БЪЛГАРИЯ


 • Международна конференция 19 – 23 Април 2007, София,
  ДЕМОКРАТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ГРАЖДАНСТВО: Ролята на Сократическия диалог


        Първата международна конференция в България, посветена на Сократическия метод, вече е факт. Домакин на събитието бе Философски факултет на Софийски университет, а организационна и финансова подкрепа оказаха Асоциацията на преподавателите по философските дисциплини и сдружение «Интегра».

        За участие бяха поканени български гимназиални и университетски преподаватели, студенти и социални работници.

        Организаторите си поставиха за цел допринесат за насърчаването и обогатяването на демократичните практики в съвременното българско училище като предоставят на участниците възможността да се запознаят със сократическия метод. Това би гарантирало все по-голямо разбиране от подрастващото българско поколение на ценностите, въплътени в демократичното гражданство.

        В програмата на конференцията имаше три компонента - теоретични доклади, Сократически диалози, практическа работа в група.

        На участниците беше предоставена възможността да се запознаят с теоретическите и философски основи на сократическия метод чрез доклад на тема «Върху теорията на Сократическия диалог» изнесен от доц. Анета Карагеоргиева. Конференцията беше открита с презентация на един от международните гости - лейди Тамсин Имисън, Председател на Общество за насърчаване на критическата философия (Великобритания) - посветена на предизвикателството, което Сократическия диалог представлява за системата на средното образование във Великобритания. Д-р Веселин Дафов сподели своя опит с практикуването на философия с образователни цели като говори върху «Изобретяването на тема».

        Участниците имаха възможността да добият непосредствен личен опит в сократически диалог с квалифицирани сократически фасилитатори от Великобритания и Германия. Темите на диалозите бяха «Какво означава да си добър гражданин?”, “Какво означава да си добър учител?”, “Тормозът житейски факт ли е?».

        Участието в Сократически диалог е ценен опит от групова работа в демократична общност. По време на сократическия диалог ценностите на гражданското общество подлежат на критическо изследване, като такъв процес позволява на участниците да изградят общ поглед, споделено разбиране. Опитът от подобно участие би могъл да даде на всеки от участниците нова увереност и умения като част от своето професионално и личностно развитие. Това важи в най-голяма степен за учителите. Насърчаването на демократичните нагласи в образованието изисква от учителите да разработят и прилагат нови подходи във всекидневната си практика. Всеобщо споделено мнение е обаче, че на учителите в България не се предлагат достатъчно възможности за обучение как да работят с учениците интерактивно с цел да подпомогнат развитието на един отворен, изследователски ум чрез критическо мислене и дискусия.

        Тази конференция предостави на училищните преподаватели възможността да обмислят начини да приложат сократическия подход в тяхната работа. За това допринесе и практическата работа в група. Бяха организирани 5 групи, които работеха по следните теми: «Философия за деца и Сократическият диалог», «Сократическият диалог и решаване на конфликти», «Сократическият диалог като емпирично изследване», «Седмица на проектите», «Класната стая и Висшето образование: Идеи за съвместна работа».

        Снимки от събитието

 • За Сократическия диалог

 •       Възниква в традицията на немската критическа философия в началото на XX в. По време на втората световна война методът е пренесен във Великобритания. Днес в двете държави има много добре развити общности от обучители и “ръководители” на Сократически диалози.

        Методът предоставя на участниците възможността да изследват философски проблем въз основа на личния си опит като същевременно полагат на усилия за постигане на споделено разбиране. Работният процес се подпомага от “ръководител”, който не изказва мнение и не взема позиция по темата, а се грижи за комуникацията и записва резултатите. Има ясно формулирани правила, както за участниците, така и за “ръководителя”.

        Методът е много добра възможност за упражняване на саморефлексия, за проверка на основанията на собственото мнение, за свободно приемане на различна позиция при представяне на по-силни аргументи. Развива “сократически добродетели” като издръжливост, търпение, способност за изслушване, кратко и ясно изказване, формулиране на адекватни въпроси.

        Сократическият диалог не е обмяна на мнения или дебат. Размишлявайки заедно, участниците могат да променят възгледите си без чувство за загуба на достойнство.

  Полезни връзки:

        SFCP - Society for the Furtherance of Critical Philosophy.

        PPA – Philosophical-Political Academy

 • Е-мейл-група на приятелите на Сократическия диалог в България

 •       Ако желаете да се включите, пишете на посочения по-долу е-меил адрес.

  За контакти:

  socratic.dialogue.bg@gmail.com