Програми и проекти
Cisco мрежова академия Интегра®

Представяме ви
Българска Асоциация на Мрежовите Академии - БАМА.

Общност за Сократически диалог в България

Алианс за екология и чужди езици
Анета Моянова
международен ръководител на проекти
председател на Управителния съвет

Борислав Иванов
стратегическо развитие

Теодора Митева
информационни технологии


компютърни технологии